Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Förtydliganden utgående från Anvisningar per 4.5.2020 från Institutet för hälsa och välfärd samt undervisnings- och kulturministeriet till anordnare av undervisning och småbarnspedagogik under Coronaepidemin till den del de omfattar barnomsorg

Kommunerna, Ålands kommunförbund, kommunernas barnomsorg
6.5.2020

Se Institutet för hälsa och välfärds samt undervisnings- och kulturministeriets anvisning (bilaga 1).

Avvikelser

På Åland används begreppet barnomsorg (och inte småbarnpedagogik) enligt barnomsorgslag (2011:86) för landskapet Åland.

Lagliga grunder och befogenheter

På Åland är det Ålands landskapsregering och Ålands hälso- och sjukvård som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar i enlighet med 30 § 9 punkten i självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

Ålands hälso- och sjukvård organiserar bekämpningen av smittsamma sjukdomar som en del av folkhälsoarbetet på det sätt som föreskrivs i landskapslagen (2011: 114) om hälso- och sjukvården och lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016).

Anvisningar för en trygg skolgång och småbarnspedagogik

1. Undvik att komma till skolan eller till den småbarnspedagogiska verksamheten om du är sjuk.

Personer med symtom skall kontakta ÅHS Coronatelefon på telefonnummer 018-535 313 eller ÅHS sjukvårdsupplysning på telefonnummer 018-538 500.

3. Undvik fysisk kontakt.

På Åland är det Ålands landskapsregering och Ålands hälso- och sjukvård som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

4. En god hand- och hosthygien förebygger smitta.

Aktuella länkar med information på svenska finns bl a på följande webbplatser:

6. Ifall man konstaterar Coronasmitta i skolan eller inom småbarnspedagogiken.

På Åland är det Ålands hälso- och sjukvård som utreder smittkedjor.

Mer information

Mer information hittas på utbildningsstyrelsens och statsrådets webbplatser:

Publicerad 6.5.2020 kl. 16:10
Uppdaterad 6.5.2020 kl. 16:14