Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Information om åtgärder för att minska risk för smitta av covid-19 vid inresa till landskapet Åland

* Alla kan resa ut från Åland men det är fortfarande karantänrekommendation efter resan gällande de länder som omfattas av restriktioner. Med karantän menas det att man begränsar sina kontakter med andra personer samt inte vistas på offentliga platser. Karantän är 10 dagar.

Läs på utrikesministeriets webbsida om vilka länder som omfattas / inte omfattas av reserestriktioner.

Utrikesministeriets webbplats

* När man reser till Sverige är det från och med den 28 september igen karantänrekommendation efter resan. Om du kryssar med kryssningsfartyg och inte stiger i land i Sverige behöver du inte att vara i karantän.

* Planera tillsammans med din arbetsgivare.

Gränsbevakningen besluter om rätten till inresa

Information om gränsövergång på webbplatsen raja.fi

Gränskontrollen i trafiken mellan Åland och Sverige återupptas den 28 september.

Syftet med och förutsättningarna för resan utreds i samband med gränskontrollen. Vid gränskontrollen kan således resenären bli ombedd att uppvisa handlingar för att konstatera att de uppfyller villkoren för inresa samt på annat sätt förklara orsaken till resan. Det är gränsbevakningen som avgör huruvida en resenär har möjlighet att resa in till Åland/Finland.

Gränsbevakningens kontaktuppgifter under coronaviruspandemin

Skyddsåtgärder inför och under resa med färja

Känner man sig det minsta sjuk innan avfärd ska man avboka resan och stanna hemma. Hälsokontroll kan förekomma inför avresa. Rederiet kan avvisa passagerare som uppvisar symtom på covid-19. Vid köp av biljetter och vid inköp ombord kan man minska smittrisken genom att undvika nära fysisk kontakt och följa allmänna hygienanvisningar.

Det rekommenderas att man reser med hytt. Om det inte är möjligt och om vädret tillåter rekommenderas att man vistas ute på däck. För att minska smittspridningen bör man, oberoende av var man vistas under resan, alltid ta hänsyn till myndigheternas och rederiernas anvisningar om avstånd och hygien. Man bör undvika närkontakt (hålla avstånd på 1–2 meter), ombesörja god handhygien och hosta/nysa i näsduk eller armveck.

Rederiernas anvisningar

Rederierna kontrollerar vid bokning och innan avresa att den som avser till Åland/Finland från en svensk hamn är medveten om aktuella resedirektiv från myndigheterna. Rederierna vidtar de åtgärder som behövs för att både personal och resenärer ska skyddas från covid-19 och för att förebygga spridningen av coronavirussjukdomen i det åländska samhället. Ombord finns olika slag av information (skyltning och broschyrer) om covid-19 och hur man som resenär undviker smittspridning.

För närmare information, se rederiernas egna webbplatser:

Information om coronavirus och båtresor på Viking Lines webbplats

Aktuell information angående coronavirus (covid-19) på Tallink Siljas webbplats

Aktuell information om säkerhetsåtgärder som följd av Covid-19 på Eckerö Linjens webbplats

Om man blir sjuk under resan

Passagerare ska omedelbart kontakta besättningen vid symtom, till exempel:

 • förhöjd kroppstemperatur eller feber
 • hosta, snuva
 • andnöd
 • ont i halsen
 • förlust av luktsinnet
 • huvudvärk, extrem trötthet, muskelvärk eller magbesvär.

Rederierna har rutiner för att isolera personer som insjuknar under resan och rutiner för kontakten med sjukvården i destinationshamnen.  För resenärer med Åland som slutdestination finns anvisningar på ÅHS webbplats:

Åtgärder vid misstanke om att en person på en färja kan ha Covid-19 infektion då slutdestination är en hamn på Åland, pdf på ÅHS webbplats

Förfarandet vid ankomst till Åland

Resenärerna från en svensk hamn eller ett svenskt flygfält måste vara beredda på att kunna förklara och bevisa sitt ärende till Åland, d.v.s. orsaken till resan, för tjänstemännen vid gränskontrollen. Gränsbevakarna kan fråga efter bevis av vilka det bör framgå var personen arbetar eller av vilken annan nödvändig orsak resan skett till Åland. Ju tydligare redogörelse resenären kan uppvisa, desto smidigare går gränskontrollen. På basis av bevisen görs individuella beslut. Gränsbevakningen informerar på sin webbplats om hur gränsövergången ska gå till bland annat:

 1. Håll avstånd till andra människor.
 2. Ta fram alla dokument som behövs före du går till gränskontrollen.
 3. Agera enligt de instruktioner du får.

Gör så här vid gränsövergången, information på gränsbevakningens webbplats

Sjuk under vistelsen på Åland

Om du känner dig det minsta sjuk följ dessa direktiv:

Ring ALLTID före besök till hälso- och sjukvården.

Vid milda eller måttliga symtom:

 • Ring Ålands coronatelefon +358 18 535 313 för bedömning.
 • Oavsett bedömning och testresultat, stanna isolerad tills man varit symtomfri en dag.

Vid allvarliga symtom – till exempel hög feber och andnöd:

 • Ring dagtid Ålands coronatelefon +358 18 535 313.
 • Ring kvällstid till akuten vid Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) +358 18 535 001.
 • Vid akut behov av hjälp, ring 112.

För närmare instruktioner och provtagning, även vid milda symtom, kontakta Ålands Hälso- och sjukvård (ÅHS). Om provresultatet visar att man är smittad av covid-19 blir man satt i strikt isolering enligt smittskyddslagen. Detta innebär att man inte kan resa från Åland under en period på minst 14 dagar, såvida detta inte är nödvändigt på grund av medicinska skäl. Om man bekräftas vara smittad kommer smittskyddsansvarig läkare göra en kontaktspårning och nära kontakter blir satta i strikt karantän enligt smittskyddslagen. Denna karantän skiljer sig från ”karantänsliknande förhållanden” efter inresa såtillvida att karantän enligt smittskyddslagen är tvingande enligt lag och innebär att man helt ska undvika kontakt med andra under 14 dagar.

Mer information om isolering och karantän här på regeringen.ax

Information ges också av ansvarig smittskyddsläkare.

Mer information

Landskapsregeringen uppmanar alla att komma ihåg orsakerna till kontrollen, begränsningarna och rekommendationerna och att handla ansvarsfullt för att bekämpa pandemin. Det är varje enskild resenärs eget ansvar att hålla sig uppdaterad på vad som gäller för tiden då resan sker.

Landskapsregeringens informationstelefon

Om det finns frågor om coronasituationen som inte är vårdrelaterade finns landskapsregeringens informationstelefon +358 18 25572 eller +358 18 25573.

Coronatelefonen vid Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

Telefon +358 18 535 313. Öppen vardag klockan 8–16, helger klockan 9–16. Om det är upptaget kan man även kontakta sjukvårdsupplysningen, telefon +358 18 538 500.

Publicerad 25.9.2020 kl. 16:18
Uppdaterad 16.10.2020 kl. 09:38