Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Meddelande för kulturorganisationer

Hänvisande till rådande undantagstillstånd önskar Ålands landskapsregering framföra följande beträffande kulturskolor och det fria  bildningsverksamheten.

Privata aktörer och organisationer inom tredje sektorn rekommenderas att stänga sina utrymmen för närundervisning inom grundläggande konstutbildning fram till den 13 april. Detsamma gäller annat fritt bildningsarbete.

Kultur- och andra föreningar ombedes beakta regeln om begränsningar beträffande antalet deltagare i sammankomster. Gränsen är för närvarande satt till maximalt tio personer.

Läs om begränsningar beträffande antalet deltagare i sammankomster på polisens webbplats

Ålands landskapsregerings ger vidare information som gäller de åtgärder som vidtas med anledning av undantagstillståndet. Telefonnummer +358 18 25572 och +358 18 25573  på vardagar klockan 8-20.

Publicerad 26.3.2020 kl. 15:55
Uppdaterad 26.3.2020 kl. 15:56