Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Skolbibliotekens service till skolorna

Landskapsregeringen har riktat en fråga till Regionsförvaltningsverket angående skolbibliotekens möjligheter att ge service till skolorna från den 14 maj. Regionförvaltningsverket har svarat enligt följande:

Gällande frågan om skolbiblioteket, skulle jag anse att det, om det är en del av den pedagogiska miljön (vilket det väl är), är befogat att skoleleverna får besöka det och använda det som undervisnings-utrymme på vanligt sätt. Däremot ska det inte öppnas för allmänheten före 1.6.

Skolbibliotek som är inrymda i samma byggnad som skolan kan således ta emot eleverna i sina lokaler. Landskapsregeringen rekommenderar att besöken sker i små grupper och med beaktande av god hygien.

I övrigt se undervisnings- och kulturministeriets specificerade instruktioner från den 4 maj:

Undervisnings- och kulturministeriets specificerade instruktioner på ministeriets webbplats

Kontaktpersoner

Byråchef Elisabeth Storfors
elisabeth.storfors@regeringen.ax

Kulturchef Jan-Ole Lönnblad
jan-ole.lonnblad@regeringen.ax

Publicerad 8.5.2020 kl. 11:45
Uppdaterad 19.5.2020 kl. 15:47