Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Information om åtgärder för att minska risk för smitta av covid-19 vid inresa till landskapet Åland

Reviderad 12.7.2021

Utrikesministeriets rekommendation om resor

Rekommendationer om resor på Utrikesministeriets webbplats

Rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från ett riskområde

Ålands landskapsregering rekommenderar frivillig karantän i sju (7) dagar efter inresa till Åland från ett riskområde. Vissa personer är undantagna från denna rekommendation. Du kan inte förkorta karantäntiden genom ett negativt coronatest.

Mer information om frivillig karantän vid inresa till Åland, pdf

Gränsbevakningen besluter om rätten till inresa

Information om gränsövergång på webbplatsen raja.fi

Syftet med och förutsättningarna för resan utreds i samband med gränskontrollen. Vid gränskontrollen kan således resenären bli ombedd att uppvisa handlingar för att konstatera att de uppfyller villkoren för inresa samt på annat sätt förklara orsaken till resan. Det är gränsbevakningen som avgör huruvida en resenär har möjlighet att resa in till Åland/Finland.

Gränsbevakningens kontaktuppgifter under coronaviruspandemin

Skyddsåtgärder inför och under resa

 • Ta reda på det lokala smittläget på destinationsorten, undvik om möjligt att resa till områden med omfattande smittspridning.
 • Känner du dig det minsta sjuk innan avfärd ska du avboka resan och stanna hemma. Rederiet kan avvisa passagerare som uppvisar symtom på covid-19.
 • Under resan; Följ noggrant myndigheternas, rederiernas och flygbolagens anvisningar om hygien, avstånd och munskydd, undvik så långt som möjligt allmänna utrymmen där det är svårt att hålla avstånd
 • Ta reda på nationella eller lokala rekommendationer och restriktioner på destinationsorten och följ dessa noga. För vissa länder gäller särskilda inresebegränsningar, krav på intyg på negativt test för att möjliggöra inresa, karantän på destinationsorten och andra regler. Du behöver själv ta reda på vad som gäller i det land eller den region du planera resa till.
 • Ladda ner eventuell lokal mobilapplikation för smittspårning. I Finland används Coronablinkern
 • Ta reda på var du kan testa dig på destinationsorten om du får symtom under resa.
 • Vid hemkomst, var särskilt noggrann med att följa allmänna rekommendationer för att minska smittrisken.
 • Mer information om frivillig karantän vid inresa till Åland, pdf

Rederiernas anvisningar

Rederierna kontrollerar vid bokning och innan avresa att den som avser till Åland/Finland är medveten om aktuella resedirektiv från myndigheterna. Rederierna vidtar de åtgärder som behövs för att både personal och resenärer ska skyddas från covid-19 och för att förebygga spridningen av coronavirussjukdomen i det åländska samhället. Ombord finns olika slag av information (skyltning och broschyrer) om covid-19 och hur man som resenär undviker smittspridning.

För närmare information, se rederiernas egna webbplatser:

Information om reserestriktioner på Viking Lines webbplats

Aktuell information angående coronavirus (covid-19) på Tallink Siljas webbplats

Aktuell information om säkerhetsåtgärder som följd av Covid-19 på Eckerö Linjens webbplats

Om du blir sjuk under resan

Passagerare ska omedelbart kontakta besättningen vid symtom, till exempel:

 • förhöjd kroppstemperatur eller feber
 • hosta, snuva
 • andnöd
 • ont i halsen
 • förlust av luktsinnet
 • huvudvärk, extrem trötthet, muskelvärk eller magbesvär.

Rederierna har rutiner för att isolera personer som insjuknar under resan och rutiner för kontakten med sjukvården i destinationshamnen.  För resenärer med Åland som slutdestination finns anvisningar på ÅHS webbplats:

Åtgärder vid misstanke om att en person på en färja kan ha Covid-19 infektion då slutdestination är en hamn på Åland, pdf på ÅHS webbplats

Testning efter inresa till Åland

Närmare information och anvisningar om bokning av covid-19 test vid och efter ankomst finns på ÅHS webbplats ahs.ax.

ÅHS webbplats, ahs.ax

Om du får symtom på covid-19, även mycket lindriga.

Ring ALLTID före besök till hälso- och sjukvården.

Ta kontakt med Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), närmare anvisningar finns på ÅHS webbplats ahs.ax.

ÅHS Coronatelefon, telefonnummer +358 18 535 313

 • Öppen på vardagar kl. 8-16, lördagar, söndagar och helgdagar kl. 9-15.
 • Vid akuta, svåra symtom, ring 112!

Mer information

Landskapsregeringens informationstelefon

Om det finns frågor om coronasituationen som inte är vårdrelaterade finns landskapsregeringens informationstelefon +358 18 25572 eller +358 18 25573. Det går också att e-posta informationstelefonen: infotelefon@regeringen.ax

Ålands landskapsregerings information om covid-19: https://www.regeringen.ax/coronaviruset-covid-19

För frågor om gränsövergång hänvisar landskapsregeringen till Gränsbevakningsväsendet:

Om coronaviruset på gränsbevakningens webbplats

Coronatelefonen vid Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

Telefon +358 18 535 313. Öppen vardag klockan 8–16, helger klockan 9–16.

Publicerad 25.9.2020 kl. 16:18
Uppdaterad 23.7.2021 kl. 10:15