Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Restauranger

Från och med 1.3.2022 gäller

Normala serverings- och öppettider för restauranger på Åland.  

Utöver begränsningarna av restaurangernas serverings- och öppettider upphör även kravet på att alla kunder i restaurangens lokaler inomhus ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande bordsyta.

När ovanstående begränsningar har upphört kan covidintyg (coronapass) med stöd av smittskyddslagen inte längre krävas av kunderna som ett alternativ till begränsningar.

Denna bestämmelse upphör att gälla från och med 1.7.2022. Landskapsregeringen konstaterar att det nu finns ett lagförslag ute på remiss där det föreslås att denna bestämmelse fortsättningsvis kommer att gälla till och med 31.12.2022. Landskapsregeringen återkommer med mer information när de nya temporära ändringarna träder i kraft.

Lagstiftning

58 a § lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016, finlex)

Landskapslag (1995:92) om tillämpning på Åland av alkohollagen

Landskapsförordning (2013:59) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om alkohol

Landskapslag (2007:26) om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen

Landskapslag (1978:52) om tobak och relaterade produkter

Publicerad 5.2.2021 kl. 10:24
Uppdaterad 30.6.2022 kl. 09:03