Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Tidigare beslut

På den här sidan listas beslut från landskapsregeringen som rör covid-19 och som inte längre är i kraft.

Aktuella beslut och rekommendationer

Beslut som inte längre är i kraft

30.10.2020 ÅLR 2020/2268 Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

30.10.2020 ÅLR 2020/8256 Handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland

12.10.2020 ÅLR 2020/2268 Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

24.9.2020 ÅLR 2020/2268 Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

22.9.2020 ÅLR Tillämpningsanvisning under covid-19 pandemin till 14 § rätten till lön vid vissa andra tjänstledigheter i allmänna tjänstekollektivavtalet 

26.8.2020 ÅLR 2020/2186 ÅHS anhållan om fortsatt avvikelse från tillämpningsanvisningen till 9 § i landskapets tjänstekollektivavtal

9.7.2020 ÅLR 2020/2211 Tillämpningsanvisning under covid-19 pandemin till 14 § rätten till lön vid vissa andra tjänstledigheter i allmänna tjänstekollektivavtalet

9.7.2020 ÅLR 2020/2268 Social- och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga sammankomster

25.6.2020 ÅLR 2020/2268 Social- och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga sammankomster

25.6.2020 ÅLR 2020/2405 Besöksförbud hos boendeserviceenheter för äldre och andra riskgrupper

16.6.2020 ÅLR 2020/2211 Tillämningsanvisning under covid-19 pandemin till 14 § Rätten till lön vid vissa andra tjänstledigheter i allmänna tjänstekollektivavtalet

28.5.2020 ÅLR 2020/2211 Tillämningsanvisning under covid-19 pandemin till 14 § Rätten till lön vid vissa andra tjänstledigheter i allmänna tjänstekollektivavtalet

28.5.2020 ÅLR 2020/2268 Social- och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga sammankomster

14.5.2020 ÅLR 2020/2265 Social- och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen som smittsamma sjukdomar för att stänga skolor (gymnasium, yrkesläroanstalter m.fl.)

14.5.2020 ÅLR 2020/2405 Besöksförbud hos boendeserviceenheter för äldre och andra riskgrupper​

13.5.2020 ÅLR 2020/2265 Social- och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen som smittsamma sjukdomar för att stänga skolor (daghem och grundskolor)

12.5.2020 ÅLR 2020/2268 Social- och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga sammankomster

5.5.2020 ÅLR 2020/2867 Förlängd giltighetstid för busskort

30.4.2020 ÅLR 2020/2858 Lunchstängt vid Ålandstrafiken om behov uppstår

27.4.2020 ÅLR 2020/2186 ÅHS anhållan om fortsatt avvikelse från tillämpningsanvisningen till 9 § i landskapets allmänna tjänstekollektivavtal

16.4.2020 ÅLR 2020/2405 Besöksförbud hos boendeserviceenheter för äldre och andra riskgrupper​

9.4.2020 ÅLR 2020/2268 Social- och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga sammankomster

9.4.2020 ÅLR 2020/2265 Social- och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att stänga skolor

31.3.2020 ÅLR 2020/2211 Tillämpningsanvisning under covid-19 pandemin till 14 § Rätten till lön vid vissa andra tjänstledigheter i allmänna tjänstekollektivavtalet 

26.3.2020 ÅLR 2020/2265 Social- och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att stänga skolor – Komplettering till beslut fattat 18.3.2020

24.3.2020 ÅLR 2020/2211 Tillämpningsanvisning under covid-19 pandemin till 14 § Rätten till lön vid vissa andra tjänstledigheter i allmänna tjänstekollektivavtalet

24.3.2020 ÅLR 2020/2405 Besöksförbud hos boendeserviceenheter för äldre och andra riskgrupper

24.3.2020 ÅLR 2020/2403 Anvisning om rätten att avvika från tidsfristerna om icke brådskande vård

23.3.2020 ÅLR 2020/2358 Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning

19.3.2020 ÅLR 2020/2284 Enligt landskapsregeringens beslut nr 1, S3p1/18.3.2020 ska landskapsregeringen särskilt besluta om branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion

18.3.2020 ÅLR 2020/2265 Social-och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att stänga skolor

18.3.2020 ÅLR 2020/2268 Social-och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga sammankomster

18.3.2020 ÅLR 2020/2284 Enligt landskapsregeringens beslutnr 1, S3p1/18.3.2020ska landskapsregeringen särskilt besluta om branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion

17.3.2020 ÅLR 2020/2265 Social-och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att stänga skolor

17.3.2020 ÅLR 2020/2268 Social-och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga sammankomster

17.3.2020 ÅLR 2020/2211 Tillämpningsanvisning under covid-19 pandemintill 14 § Rätten till lön vid vissa andra tjänstledigheteri allmänna tjänstekollektivavtalet

17.3.2020 ÅLR 2020/2214 Tillämpningsanvisning gällande distansarbete under covid-19 pandemin

13.3.2020 ÅLR 2020/2186 ÅHS anhållan om avvikelse från tillämpningsanvisningentill 9 § i landskapets allmänna tjänstekollektivavtal

Publicerad 29.7.2020 kl. 00:00
Uppdaterad 26.11.2020 kl. 10:58