Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Tidigare beslut och rekommendationer

På den här sidan listas beslut och rekommendationer från landskapsregeringen som rör covid-19 och som inte längre är i kraft.

Beslut som inte längre är i kraft

3.6.2021 Ålands landskapsregerings beslut om offentliga tillställningar på Åland under perioden 4 juni - 17 juni

1.6.2021 Bekämpning av coronavirussmitta inom socialvårdens verksamhetsenheter och tjänster som ges i hemmet

20.5.2021 Ålands landskapsregerings beslut om offentliga tillställningar på Åland under perioden 21 maj - 3 juni

20.5.2021 Reviderad rekommendation om frivillig karantän efter resa från riskområde

6.5.2021 Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland under perioden 7-20 maj

22.4.2021 Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland förlängs till 9 maj

15.4.2021 Distribution och utdelning av mun- och nässkydd till elever i skolorna på Åland från och med årskurs 7 och på gymnasienivå under perioden 19.4-30.4.2021

8.4.2021 Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland förlängs till 25 april

27.3.2020, uppdaterad 30.6.2020 Allmän information och rekommendationer angående kommunernas socialvård

25.3.2021 Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland under perioden 29 mars - 11 april

18.3.2021 Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland förlängs till 28 mars

11.3.2021 ÅLR 2020/2268 Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster (pdf)

11.3.2021 Distribution och utdelning av mun- och nässkydd till elever i skolorna på Åland från och med årskurs 7 och på gymnasienivå

11.3.2021 Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland förlängs till 21 mars

4.3.2021 Ålands landskapsregerings rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde

27.2.2021 Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland till och med 14 mars

27.2.2021 ÅLR 2020/2268 Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster (pdf)

20.2.2021 ÅLR 2021/1530 Landskapsregeringens rekommendation till restauranger om att begränsa öppettider och serveringstider för alkoholdrycker (pdf)

20.2.2021 ÅLR 2021/1531 Landskapsregeringens rekommendation om begränsningar av antal personer vid privata tillställningar, hobbyverksamheter samt näringsverksamhet och offentliga utrymmen under covid-19-epidemin (pdf)

20.2.2021 ÅLR 2020/2268 Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster (pdf)

18.2.2021 Landskapsregeringens beslut om THLs rekommendation till rederierna (nyhet)

18.2.2021 Landskapsregeringens ställningstagande gällande rekommendation till alla transportföretag och rederier som är verksamma på Åland om åtgärder för att förhindra spridning av SARS-COV-2-varianter till Åland (pdf)

28.1.2021 ÅLR 2020/2268 Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster (pdf)

28.1.2021 Reviderad handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland (pdf)

28.1.2021 ÅLR 2020/8256 Handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland (pdf)

14.1.2021 ÅLR 2020/2268 Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster (pdf)

7.1.2021 ÅLR 2020/8257 Ålands landskapsregerings beslut angående reviderad rekommendation om frivillig karantän (pdf)

17.12.2020 ÅLR 2020/2268 Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster (pdf)

26.11.2020 ÅLR 2020/8256 Reviderad handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland (pdf)

26.11.2020 ÅLR 2020/2268 Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster (pdf)

24.11.2020 ÅLR 2020/2186 Förlängning av avvikelse från tillämpningsanvisningen till 9 § i landskapets allmänna tjänstekollektivavtal (pdf)

30.10.2020 ÅLR 2020/8257 Ålands landskapsregerings rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde (pdf)

30.10.2020 ÅLR 2020/2268 Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

30.10.2020 ÅLR 2020/8256 Handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland

22.10.2020 ÅLR 2020/6701 Distribution av kostnadsfria ansiktsmasker för användning i situationer då man inte kan undvika närkontakter i kollektivtrafiken under perioder då det förekommer samhällssmitta på Åland (pdf)

12.10.2020 ÅLR 2020/2268 Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

24.9.2020 ÅLR 2020/2268 Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

22.9.2020 ÅLR Tillämpningsanvisning under covid-19 pandemin till 14 § rätten till lön vid vissa andra tjänstledigheter i allmänna tjänstekollektivavtalet 

26.8.2020 ÅLR 2020/2186 ÅHS anhållan om fortsatt avvikelse från tillämpningsanvisningen till 9 § i landskapets tjänstekollektivavtal

29.7.2020 ÅLR 2020/5942 Landskapsregeringens rekommendation om besök i enheter för vård och omsorg dygnet runt under coronavirusepidemin

9.7.2020 ÅLR 2020/2211 Tillämpningsanvisning under covid-19 pandemin till 14 § rätten till lön vid vissa andra tjänstledigheter i allmänna tjänstekollektivavtalet

9.7.2020 ÅLR 2020/2268 Social- och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga sammankomster

25.6.2020 ÅLR 2020/2268 Social- och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga sammankomster

25.6.2020 ÅLR 2020/2405 Besöksförbud hos boendeserviceenheter för äldre och andra riskgrupper

16.6.2020 ÅLR 2020/2211 Tillämningsanvisning under covid-19 pandemin till 14 § Rätten till lön vid vissa andra tjänstledigheter i allmänna tjänstekollektivavtalet

28.5.2020 ÅLR 2020/2211 Tillämningsanvisning under covid-19 pandemin till 14 § Rätten till lön vid vissa andra tjänstledigheter i allmänna tjänstekollektivavtalet

28.5.2020 ÅLR 2020/2268 Social- och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga sammankomster

14.5.2020 ÅLR 2020/2265 Social- och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen som smittsamma sjukdomar för att stänga skolor (gymnasium, yrkesläroanstalter m.fl.)

14.5.2020 ÅLR 2020/2405 Besöksförbud hos boendeserviceenheter för äldre och andra riskgrupper​

13.5.2020 ÅLR 2020/2265 Social- och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen som smittsamma sjukdomar för att stänga skolor (daghem och grundskolor)

12.5.2020 ÅLR 2020/2268 Social- och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga sammankomster

5.5.2020 ÅLR 2020/2867 Förlängd giltighetstid för busskort

3.5.2020 FAQ Offentliga tillställningar

30.4.2020 ÅLR 2020/2858 Lunchstängt vid Ålandstrafiken om behov uppstår

27.4.2020 ÅLR 2020/2186 ÅHS anhållan om fortsatt avvikelse från tillämpningsanvisningen till 9 § i landskapets allmänna tjänstekollektivavtal

16.4.2020 ÅLR 2020/2405 Besöksförbud hos boendeserviceenheter för äldre och andra riskgrupper​

9.4.2020 ÅLR 2020/2268 Social- och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga sammankomster

9.4.2020 ÅLR 2020/2265 Social- och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att stänga skolor

31.3.2020 ÅLR 2020/2211 Tillämpningsanvisning under covid-19 pandemin till 14 § Rätten till lön vid vissa andra tjänstledigheter i allmänna tjänstekollektivavtalet 

26.3.2020 ÅLR 2020/2265 Social- och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att stänga skolor – Komplettering till beslut fattat 18.3.2020

24.3.2020 ÅLR 2020/2211 Tillämpningsanvisning under covid-19 pandemin till 14 § Rätten till lön vid vissa andra tjänstledigheter i allmänna tjänstekollektivavtalet

24.3.2020 ÅLR 2020/2405 Besöksförbud hos boendeserviceenheter för äldre och andra riskgrupper

24.3.2020 ÅLR 2020/2403 Anvisning om rätten att avvika från tidsfristerna om icke brådskande vård

23.3.2020 ÅLR 2020/2358 Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning

19.3.2020 ÅLR 2020/2284 Enligt landskapsregeringens beslut nr 1, S3p1/18.3.2020 ska landskapsregeringen särskilt besluta om branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion

18.3.2020 ÅLR 2020/2265 Social-och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att stänga skolor

18.3.2020 ÅLR 2020/2268 Social-och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga sammankomster

18.3.2020 ÅLR 2020/2284 Enligt landskapsregeringens beslutnr 1, S3p1/18.3.2020ska landskapsregeringen särskilt besluta om branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion

17.3.2020 ÅLR 2020/2265 Social-och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att stänga skolor

17.3.2020 ÅLR 2020/2268 Social-och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga sammankomster

17.3.2020 ÅLR 2020/2211 Tillämpningsanvisning under covid-19 pandemintill 14 § Rätten till lön vid vissa andra tjänstledigheteri allmänna tjänstekollektivavtalet

17.3.2020 ÅLR 2020/2214 Tillämpningsanvisning gällande distansarbete under covid-19 pandemin

13.3.2020 ÅLR 2020/2186 ÅHS anhållan om avvikelse från tillämpningsanvisningentill 9 § i landskapets allmänna tjänstekollektivavtal

Rekommendationer och annan information som inte längre gäller

9.3.2021 Rekommendation om distansundervisning i Högskolan på Åland (pdf) Landskapsregeringens beslut.

9.3.2021 Rekommendation om distansundervisning i landskapet skolor på gymnasienivå och inom fria bildningen (pdf) Landskapsregeringens beslut.

3.2.2021 Förebyggande av coronavirussmitta vid enheter för vård och omsorg dygnet runt

14.1.2021 Återgång till närundervisning i landskapets skolor på gymnasienivå och inom fria bildningen (pdf). Landskapsregeringens beslut.

14.1.2021 Återgång till närundervisning i Högskolan på Åland (pdf) Landskapsregeringens beslut

7.1.2021 Reviderad rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde (pdf)

4.1.2021 Rekommendation om distansundervisning i Högskolan på Åland (pdf). Landskapsregeringens beslut.  

4.1.2021 Rekommendation om distansundervisning i landskapets skolor och inom fria bildningen (pdf). Landskapsregeringens beslut.

18.12.2020 Information inför grundskolornas terminsstart 2021
2.11 2020 Uppdaterade rekommendationer för landskapets skolor gällande ordnandet av undervisning under Covid19 pandemin

30.10.2020 Rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde (pdf)

22.10.2020 Uppdaterad rekommendation gällande utdelning av gratis ansiktsmasker till personer över 15 år som åker kollektivtrafik på Åland i händelse av konstaterad Covid-19-samhällssmitta

14.8 2020 / 21.9.2020 Uppdaterade rekommendationer till kommunerna, kommunernas barnomsorg och Ålands kommunförbund gällande utbildning och småbarnspedagogik under Coronavirusemidemin

13.8.2020 Rekommendationer till landskapets skolor gällande ordnandet av undervisning under Covid19 pandemin​

13.8 2020 Information och riktlinjer till kommunerna gällande terminsstart i grundskolorna

18.6.2020 Information om att beredskapslagen avslutats och undantagsförhållandet upphört tisdagen den 16 juni

12.6.2020 / Uppdaterad 26.6.2020 / Landskapsregeringens förtydliganden gällande regionförvaltningsverkens anvisningar om begränsning av restaurangernas verksamhet och tillsyn och tillämpningen på Åland

1.6.2020 Näringsavdelningens uppdaterade sammanställning av stödåtgärder

28.5.2020 Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om olika sätt att tillhandahålla arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och vissa socialvårdstjänster fr.o.m. 1 juni 2020

6.5.2020 Förtydliganden utgående från Anvisningar per 4.5.2020 från Institutet för hälsa och välfärd samt undervisnings- och kulturministeriet till anordnare av undervisning och småbarnspedagogik under Coronaepidemin till den del de omfattar barnomsorg

Publicerad 29.7.2020 kl. 00:00
Uppdaterad 14.7.2021 kl. 15:22