Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Utdelning av gratis ansiktsmasker till personer över 15 år som åker kollektivtrafik på Åland då Åland är i accelerationsfasen (upptrappningsfasen)

Denna rekommendation gäller i enlighet med landskapsregeringens beslut ÅLR 2020/6701 från den 22 oktober 2020 (ersätter tidigare beslut 3.9.2020). Se beslutet under "Bilagor" här intill.

Denna rekommendation gäller utdelning av gratis ansiktsmasker till personer över 15 år som använder kollektivtrafik, landsortsbussarna, Mariehamnsbussen och de som använder matartrafik i kommunerna. Ansiktsmaskerna som delas ut är CE-märkta för engångsbruk kirurgiska näs- och munskydd. Se rekommendationer och övrig information om ansiktsmasker under "Bilagor" här intill.

Följande är Institutet för hälsa och välfärds (THL) rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker:
"THL rekommenderar användning av ansiktsmask (mun- och nässkydd) för att skydda andra människor i de geografiska områden där det förekommit coronavirussmitta under de två senaste veckorna".
 

Användning rekommenderas i följande situationer:

  • I kollektivtrafik, där man inte alltid kan undvika närkontakter.
  • Personer som ska testa sig för coronaviruset och är på väg till provtagning, samt innan testresultatet är klart.
  • Resenärer som anländer till Finland från ett riskområde och tar sig från inreseplatsen till karantänen, samt om de under karantänen av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet. 

THL rekommenderar emellertid inte användning av ansiktsmask om användningen innebär att det blir orimligt svårt att andas eller om det finns andra hälsoskäl som hindrar användning av mask.   

Observera! Rekommendationen att använda ansiktsmask träder i kraft efter att landskapsregeringen tillsammans med Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) konstaterat att Åland är i accelerationsfasen (upptrappningsfasen) av covid-19-epidemin på Åland. De ansiktsmasker som delas ut gratis då Åland är i accelerationsfasen är avsedda att användas av passagerare (över 15 år) i kollektivtrafiken.

Information till allmänheten om att rekommendationen träder ikraft sker via media samt på landskapsregeringens hemsida. Landskapsregeringen informerar parterna som distribuerar ansiktsmaskerna.

Rekommendationen och distributionssätt omprövas och utvärderas av landskapsregeringen med 14 dagars intervall samt även beslutet gällande utdelningen av gratis ansiktsmasker kan revideras.

ÅHS sköter anskaffningen av ansiktsmasker och tillhandahåller dem och distribuerar dem till de ställen som delar ut ansiktsmasker.

Följande ställen distribuerar ansiktsmasker till personer över 15 år som åker kollektivtrafik:

  • Skolorna delar ut till sina elever som är över 15 år. 
  • Ålandstrafikens kontor i Mariehamn, gäller alla personer som åker kollektivtrafik, förutom skolelever.
  • Ålandstrafiken distribuerar till de kommuner som har matartrafik. Kommunerna sköter själva utdelningen av ansiktsmasker i respektive kommun till personer som använder matartrafiken.
  • Bussbolagen distribuerar även till de passagerare som inte har haft möjlighet att hämta på förhand eller har glömt att ta med sig ansiktsmask eller som åker sporadiskt.
  • Äldre personer som åker kollektivtrafik till verksamheten vid Seniorpunkten (Norragatan 11, Mariehamn) får ansiktsmasker av personalen.
  • Specialomsorgen delar ut till sina klienter som åker kollektivtrafik.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har en förevisningsvideo hur man använder ansiktsmask.

Via denna länk kan THLs video ses: https://youtu.be/_02rEMHwGog                                                          

Frågor gällande utdelning och användning av ansiktsmasker kan riktas till Ålands landskapsregerings informationstelefon, telefonnummer +358 18 25572 och +358 18 25573
 

 

Publicerad 29.9.2020 kl. 12:10
Uppdaterad 16.3.2021 kl. 15:42