Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Enkät om kommunstrukturen 2016

Landskapsregeringen gav i oktober 2016 Åsub i uppdrag att genom en enkät ta reda på hur invånarna ställer sig till en förändrad kommunindelning.

I samband med att rapporten Den framtida kommunindelningen på Åland - en enkätstudie blev offentlig berättade direktör Katarina Fellman och utredaren Richard Palmer om resultaten för media. Minister Nina Fellman svarade på frågor om de politiska slutsatserna.

Presskonferensen den 14 februari 2017 där Åsub presenterade resultaten från enkätstudien kan ses i efterhand på landskapsregeringens bambuserkanal.

Landskapsregeringens bambuserkanal

Rapporten och presentationen finns som bilagor.

Mer information om resultatet av enkäten Åsubs webbplats

Publicerad 13.2.2017 kl. 09:04
Uppdaterad 23.10.2017 kl. 14:57