Finström-Geta-Sund

Landskapsregeringen har tillsatt forskaren Siv Sandberg som kommunindelningsutredare på begäran av fullmäktige i Finström, Geta och Sund. En politisk referensgrupp med representanter från kommunerna är knuten till utredaren. Utredningen ska vara klar i oktober 2017. 

Syftet är att Finström, Geta och Sund ska kunna gå samman till en kommun den 1 januari 2019, dvs. ett år innan ett nytt ordinarie kommunfullmäktige tillträder.

Se föredrag på webben

Se Siv Sandbergs föredrag om vad  en  kommunindelningsutredning innebär. Fokus är på hur man  kan  säkra demokrati,  representation  och  deltagande  i  sammanslagna kommuner. Hon  ger  också  en  inblick  i  kommunindelningsutredningen  för  Finström, Geta och Sund. Föredraget arrangerades den 13 juni för samtliga ledamöter i lagtinget.

Se Siv Sandberg på landskapsregeringens bambuserkanal.
 

Publicerad 26.4.2017
Uppdaterad 25.10.2017