Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Alternativ till våld på Åland

Alternativ till våld är ett behandlingserbjudande till män med aggressions- och våldsbenägenhet i en nära relation.  En nära relation innebär i detta sammanhang att den som använder våld och den som blir utsatt för våld står i nära relation till varandra som partner, före detta partner eller förälder/styvförälder och barn.

Behandlingen sker i huvudsak i grupp men också individuellt.

ATV utökar 2015 sin verksamhet med partnerkontakt. Kontakten med mannens partner sker i början och i slutet av behandlingen.

ATV ska även vara kunskapsförmedlande och rådgivande i frågor om mäns våldsbeteende i nära relationer.

Gruppledare är Crister Eriksson och Pia Aarnio.

Kontakta Alternativ till våld på Åland

Telefon +358 457 5291041

Telefonen är öppen:

Måndag - fredag kl. 15 - 20

Lördag - söndag kl. 12 - 15

E-post atv@atv.ax

Det är bara gruppledarna som läser e-posten. Uppge om du vill bli kontaktad per telefon eller brev, annars svarar vi på din e-post. Lämna kontaktuppgifter.

Att ta kontakt med oss är inte bindande och vi har tystnadsplikt. Vi lovar att bemöta dig med respekt och professionalitet.

Vad är våld?

Fysiskt våld

Fysiskt våld är allt från att hålla fast, skaka, knuffa och ge örfilar till allvarliga skadliga handlingar som i värsta fall slutar med döden. För den som utsätts är det hotet i våldet som gör mest ont och skapar rädslor.

Materiellt våld

Materiellt våld är att slå sönder saker, slå i dörrar eller väggar och kasta saker. Sådana handlingar väcker fruktan och är skrämmande.

Psykiskt våld

Psykiskt våld är handlingar som skrämmer, förödmjukar, kontrollerar och/eller får andra att känna sig mindervärdiga och rädda. Det kan vara hot, det kan vara nedsättande eller förödmjukande anmärkningar, det kan handla om olika sätt att skrämma och kontrollera eller härska över någon. Det blir inte bättre, det blir värre.

Sexuellt våld

Sexuellt våld är handlingar som riktar sig mot en annan persons sexualitet. Det innefattar sexuella trakasserier, påtryckningar för att få sex, tvång att utföra sexuella handlingar som man inte önskar.

Ta våldet på allvar, se möjligheter med att söka hjälp

Du måste ta ditt våld på allvar och göra något åt det. Det är svårt och de flesta behöver hjälp med det. Många män uppfattar inte att de har ett våldsproblem, de upplever att det är partnerns fel, att det är hon som har problem. Men man måste komma ihåg att ditt våld är ditt ansvar. Våld löser inga problem.

Den som utsätts för våld tar skada av det. Detta gäller också barnen. Den största skadan är rädslan som våldet skapar. Våldet slår ihjäl de positiva känslorna och dödar kärleken.

Våld gör ont också för den som utövar det. Det gör ont att slå eller skrika ut hotelser mot den man tycker om. Det gör ont att förlora kärleken och respekten från de närmaste. Barn drabbas alltid negativt av våldet.

Det är svårt att be om hjälp men det är viktigt att ta emot möjligheten.

Alternativ till våld i Oslo

Publicerad 11.5.2015 kl. 15:38
Uppdaterad 24.3.2020 kl. 12:59