Hälsa, vård och jämställdhet

Här hittar du material från konferensen om genusstrukturer i hälsa och vård som hölls i Mariehamn den 14-15.6.2016.

Jämställd vård är en kvalitetsfaktor

En god vård är en rättighet och den rättigheten ska säkerställas för kvinnor och män, flickor och pojkar. Jämställd vård är en kvalitetsfaktor. Detta eftersom diagnoser och behandlingar baseras på individuella behov och inte utgår från föreställningar och myter om kvinnor och män. Det betyder också att vården bör beakta könsskillnader och könsspecifika behov som finns. Det innebär också att vården tar hänsyn till att kvinnor och män har delvis lika, delvis olika behov.

Genom kunskap om genus och jämställdhet kan även vården stärka sin komptens att upptäcka och ge rätt behandling till personer som utsatts för våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor.

Material

Föreläsarnas presentationer finns som bilagor.

En rapport av Olena Hankivsky och hennes kollegor om hur man kan policy analys ur ett intersektionellt perspektiv kan laddas ner från Institute for Intersectionality Research and Policys webbplats:

Rapport på Institute for Intersectionality Research and Policys webbplats

Publicerad 17.6.2016
Uppdaterad 17.6.2016