Länkar

Diskrimineringsombudsmannen, DO, på Åland

Sedan 1 november 2007 sköter DO tillsynen av jämställdhetslagstiftningen.

Diskriminieringsombudsmannen på Ålands webbplats

Jämställd barnomsorg på Åland

Webbplatsen med information om projektet Jämställd barnomsorg på Åland

Jämo i Finland

Jämställdhetsombudsmannen i Finlands webbplats

Diskrimineringsombudsmannen i Finland

Den nya diskrimineringslagen trädde i kraft 1.1. 2015 och minoritetsombudsmannen blev diskrimineringsombudsman. Samtidigt flyttade byrån administrativt från inrikesministeriet till justitieministeriet.

Diskrimineringsombudsmannen i Finlands webbplats

Diskrimineringsombudsmannen (DO) i Sverige

DO i Sveriges webbplats

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet  

Läs om Nationellt centrum för kvinnofrid på Uppsala universitets webbplats

Stödtelefonen kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen drivs av NCK.

Läs om kvinnofridslinjen på webbplatsen www.kvinnofridslinjen.se

NCK Kunskapsbanken

Samlad kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Tillhandahålls av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet.

NCK Kunskapsbanken på Uppsala universitets webbplats

Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 28.12.2016