Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nolltolerans mot våld i nära relationer 2020-2030

Ålands landskapsregerings arbete för jämställdhet ska bidra till det övergripande målet att kvinnor och män ska ha samma makt och frihet att forma samhället och sina egna liv och bidra till samhällets utveckling. En viktig del i arbetet för att förverkliga det målet är ett aktivt arbete för nolltolerans mot våld i nära relationer.

Mäns våld mot kvinnor, i synnerhet inom familjen, är ett globalt samhällsproblem och kanske ett av det mest extrema exemplen på den obalans som råder i maktförhållandet mellan kvinnor och män. Samhället måste vidta åtgärder för att skydda och stöda de utsatta samtidigt som man i ett förebyggande arbete måste syna de värderingar, normer och attityder som upprätthåller våldsutövandet.

Kvinnofridslinjen och Tallbacken

Landskapsregeringen har sedan februari 2006 ett samarbete med Nationellt Centrum för Kvinnofrid i Sverige angående kvinnofridslinjen.

Nationellt Centrum för Kvinnofrids webbplats

Som stöd för utsatta för våld eller hot om våld, eller som på annat sätt är berörda av våld i nära relationer på Åland, finns kvinnofridslinjen och Tallbacken.

Kvinnofridslinjen

Den nationella stödtelefonen är till för den som utsatts för våld eller hot om våld i nära relationer och för oroliga anhöriga, vänner, arbetskamrater m.fl. De som tar emot samtalen är professionella och vana att möta människor i kris eller i andra svåra livssituationer.

Kvinnofridslinjen är öppen för ålänningar dygnet runt och erbjuder dessutom handledning för åländska myndigheter i frågor som rör våld i nära relationer. Utbildning, fortbildning och kompetensutveckling för berörda myndigheter ingår också i samarbetet.

Kvinnofridslinjen telefonnummer +358 18 25 500

Tallbacken

Man kan givetvis också kontakta Tallbacken dygnet runt i frågor som rör våld i nära relationer. Skyddsboendet är tillgängligt för kvinnor och män utsatta för våld i nära relationer.

Tallbackens telefonnummer +358 18 532 842

Publicerad 30.12.2019 kl. 15:19
Uppdaterad 23.4.2021 kl. 09:58