Nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet

Det nordiska samarbetet på jämställdhetsområdet leds av de nordiska jämställdhetsministrarna. Lantrådet är Ålands representant i nordiska ministerrådet för jämställdhet (MR-JÄM).

Den nordiska ämbetsmannakommittén för jämställdhet (ÄK-JÄM) har som uppdrag att bereda och följa upp ärenden på prioriterade områden. Chefen för jämställdhetsfrågor Vivan Nikula är Ålands representant i ÄK-JÄM.

Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 2.1.2020