Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet

Det nordiska samarbetet på jämställdhetsområdet leds av de nordiska jämställdhetsministrarna. Utbildnings- och kulturminister Annika Hambrudd är Ålands representant i nordiska ministerrådet för jämställdhet (MR-JÄM).

Den nordiska ämbetsmannakommittén för jämställdhet (ÄK-JÄM) har som uppdrag att bereda och följa upp ärenden på prioriterade områden. Specialsakkunnig i jämställdhet Kristin Mattsson är Ålands representant i ÄK-JÄM.

NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, är ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. NIKK samlar in och förmedlar kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhets- och LGBTI-området i ett nordiskt perspektiv.

Mer om NIKK - Nordisk information för kunskap om kön

Publicerad 11.5.2015 kl. 16:15
Uppdaterad 14.12.2021 kl. 08:34