Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet

Det nordiska samarbetet på jämställdhetsområdet leds av de nordiska jämställdhetsministrarna. Utbildnings- och kulturminister Annika Hambrudd är Ålands representant i nordiska ministerrådet för jämställdhet (MR-JÄM).

Den nordiska ämbetsmannakommittén för jämställdhet (ÄK-JÄM) har som uppdrag att bereda och följa upp ärenden på prioriterade områden. Specialsakkunnig i jämställdhet Kristin Mattsson är Ålands representant i ÄK-JÄM.

Publicerad 11.5.2015 kl. 16:15
Uppdaterad 5.8.2021 kl. 13:33