Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Våld i nära relationer

Ålands landskapsregering ger den 25 november- 10 december 2020 (Internationella dagen för mänskliga rättigheter) extra uppmärksamhet åt mänsklighetenens största problem nämligen pandemin våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och våld
hemmet. Under nuvarande Corona pandemi kommer kontinuerligt larmrapporter om att våldet i hemmet ökat med 30 procent i världen.

Den 25 november är internationella dagen för avskaffandet och synliggörandet av våld mot kvinnor och flickor och instiftades av FN:s generalförsamling år 1999 med en uppmaning till hela världen att uppmärksamma och synliggöra våldet. År 2008 startade FNs tidigare generalsekreterare kampanjen ORANGE DAY (den glada orange färgen ska symbolisera en värld fri från våld) med start 25 november- 10  december. FN uppmanar alla regeringar, företag, organisationer, media, civilsamhälle och privatpersoner att uppmärksamma våldet och ta ställning mot våld mot flickor och kvinnor.

Vi måste alla tillsammans Ålands lagting, Ålands landskapsregering, alla myndigheter, politiska partier, arbetstagare, arbetsgivare, föreningar och organisationer samt jag och du tillsammans arbeta för nolltolerans mot våld i nära relationer idag men också alla andra dagar. Detta måste bli mera än en kampanj så att vi får en förändring i samhället som gynnar oss alla och speciellt våra barn.

Här hittar du de filminlägg som görs via Youtube under perioden.

Följ kampanjen via landskapsregeringens webb- och Facebook sida där vi under perioden uppdaterar med olika inlägg som sedan samlas på den här sidan. 

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

En av landskapsregeringens samarbetspartners gällande våld i nära relationer är Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) i Uppsala. NCK erbjuder bland annat ett stort kursutbud.

Här hittar du en introduktionskurs om Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Se också Åsa Witkowski vid NCK och Uppsala universitets presentation på landskapsregeringens Youtube-kanal.

Filmer om att fråga om våld i socialtjänsten

För att ge socialtjänsten och andra yrkesverksamma inom landskapet stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet har NCK tillsammans med länsstyrelserna i Sverige tagit fram sex utbildningsfilmer. Samtliga filmer är även syntolkade.

De sex dramatiserade filmerna ger exempel på hur frågor om våld kan ställas i olika delar av socialtjänsten och spänner över verksamheter som hemtjänst, daglig verksamhet och försörjningsstöd. Filmerna är tänkta att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. I filmerna är det yrkesverksamma från respektive verksamhet som spelar sig själva och skådespelare som spelar klienter eller brukare.

1. Utbildningsfilm med exempel på frågor i äldreomsorgen (Gustav) 
2. Utbildningsfilm med exempel på frågor inom boendestöd (Fatima) 
3. Utbildningsfilm med exempel på frågor inom försörjningsstöd, nybesök (Sabina) 
4. Utbildningsfilm med exempel på frågor inom daglig verksamhet (Bella) 
5. Utbildningsfilm med exempel på frågor inom hemtjänsten (Margit) 
6. Utbildningsfilm med exempel på frågor från missbruksenheten (Anna)

Att ställa frågor om våld inom tandvården

Nybesök och undersökning hos tandläkare eller tandhygienist
Tandvården har ofta regelbunden kontakt med en patient under många år, vilket ger goda möjligheter att etablera en relation. Verksamheten kan därför spela en nyckelroll när det gäller att medverka till tidig upptäckt, behandling och dokumentation av skador som orsakats av våld.

Förutom tandskador och skador i ansiktet kan olika typer av våld leda till bettfysiologiska besvär, sämre tandhälsa och tandvårdsrädsla. En våldsutsatt patient kan också dra sig för att söka tandvård på grund av sämre ekonomiska förutsättningar eller möjligheter att ta sig till mottagningen.

Landskapsregeringens samarbetspartnet i Sverige, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har tagit fram två filmer om tandvård i samband med våld i nära relationer.

Se filmerna och läs mer

Utbildningspaket

NCK tar fram utbildningspaketen som ger kunskap bland annat om grupper som kan vara särskilt sårbara för mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Till utbildningspaketen 

Publicerad 25.11.2020 kl. 14:01
Uppdaterad 12.3.2021 kl. 11:23