Utredning gällande kommunindelningslagen

Carolina Sandell kartlade nuvarande lagstiftning och undersökte möjliga vägval framåt med tanke på kommunreformen. Det första steget togs genom rapporten Kommunindelningslagen – översikt gällande behoven av ny eller ändrad lagstiftning i landskapet.

Carolina Sandell presenterade rapporten vid den pressinformation som hölls den 16 januari 2017. Presentationen filmades och sändningen hittas via länken nedan.

Landskapsregeringens Bambuserkanal

Rapporten och presentationen från pressinformationen finns som bilagor.

Publicerad 12.1.2017
Uppdaterad 23.10.2017