Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Utredning gällande kommunindelningslagen

Carolina Sandell kartlade nuvarande lagstiftning och undersökte möjliga vägval framåt med tanke på kommunreformen. Det första steget togs genom rapporten Kommunindelningslagen – översikt gällande behoven av ny eller ändrad lagstiftning i landskapet.

Carolina Sandell presenterade rapporten vid den pressinformation som hölls den 16 januari 2017. Presentationen filmades och sändningen hittas via länken nedan.

Landskapsregeringens Bambuserkanal

Rapporten och presentationen från pressinformationen finns som bilagor.

Publicerad 12.1.2017 kl. 15:36
Uppdaterad 23.10.2017 kl. 15:14