Nulägesanalys

Den andra fasen i "Kommunutredningen" inkluderade att genomföra en nulägesanalys av samtliga 16 kommuners strukturella förutsättningar, ekonomi och verksamheter.

Nulägesanalysen och ”Förslag 2” bygger på intervjuer med kommunföreträdare i samtliga kommuner samt analys av statistik och nyckeltal. Analysen för respektive kommun offentliggjordes i juni 2016 och finns bland bilagorna. 

"Förslag 2" är publicerat under fliken "Kommunutredning".

Publicerad 7.12.2016
Uppdaterad 7.12.2016