Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nulägesanalys

Den andra fasen i "Kommunutredningen" inkluderade att genomföra en nulägesanalys av samtliga 16 kommuners strukturella förutsättningar, ekonomi och verksamheter.

Nulägesanalysen och ”Förslag 2” bygger på intervjuer med kommunföreträdare i samtliga kommuner samt analys av statistik och nyckeltal. Analysen för respektive kommun offentliggjordes i juni 2016 och finns bland bilagorna. 

"Förslag 2" är publicerat under fliken "Kommunutredning".

Publicerad 7.12.2016 kl. 10:12
Uppdaterad 7.12.2016 kl. 11:23