Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Finström-Geta-Sund

Landskapsregeringen har tillsatt forskaren Siv Sandberg som kommunindelningsutredare på begäran av fullmäktige i Finström, Geta och Sund. En politisk referensgrupp med representanter från kommunerna är knuten till utredaren. Utredningen ska vara klar i oktober 2017. 

Syftet är att Finström, Geta och Sund ska kunna gå samman till en kommun den 1 januari 2019, dvs. ett år innan ett nytt ordinarie kommunfullmäktige tillträder.

Se föredrag på webben

Se Siv Sandbergs föredrag om vad  en  kommunindelningsutredning innebär. Fokus är på hur man  kan  säkra demokrati,  representation  och  deltagande  i  sammanslagna kommuner. Hon  ger  också  en  inblick  i  kommunindelningsutredningen  för  Finström, Geta och Sund. Föredraget arrangerades den 13 juni för samtliga ledamöter i lagtinget.

Se Siv Sandberg på landskapsregeringens bambuserkanal.
 

Publicerad 26.4.2017 kl. 10:55
Uppdaterad 12.8.2021 kl. 15:14