Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Dokumentation seminarium

Hur klarar din kommun framtidens välfärd?

Vid ett seminarium den 28 februari 2017 presenterade PwC en rykande färsk kommunutredning där man motiverar och rangordnar tre alternativ till kommunstruktur och jämför dem med nuvarande 16 kommuner. Detta inför att landskapsregeringen i mars gör sitt vägval i kommunstrukturfrågan. 

Under seminariet diskuterades kommunala framtidsfrågor med Oskar Lannerhjelm, Henrik Berggren och Fredrik Carlsson från PwC som är experter på kommunal välfärd.

Det fanns också möjlighet att ställa frågor om kommunindelningslagen eller Åsubs enkät om kommunstruktur till Katarina Fellman och Richard Palmer från Åsub samt Carolina Sandell. Minister Nina Fellman inledde seminariet som modererades av Edvard Johansson.

Du hittar presentationerna från seminariet som bilagor och du kan se seminariet via landskapsregeringens Bambuserkanal.

Landskapsregeringens Bambuserkanal 

PwC:s utredning inklusive delrapporter finns under fiken Kommunutredningen. Mer information om Åsubs enkät finns under fliken Enkäten om kommunstrukturen och Carolina Sandells utredning hittar du under Kommunindelningslagen. 

Publicerad 30.1.2017 kl. 14:24
Uppdaterad 23.10.2017 kl. 14:40