Ny kommunindelning

Landskapsregeringen presenterade den 14 september 2017 det reviderade förslaget till kommunreformen. Enligt förslaget blir den framtida kommunindelningen följande:

Norra Åland

Finström, Geta, Sund, Saltvik, Vårdö

Södra Åland

Eckerö, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland

Mariehamn

+Svinö

Skärgården

Brändö, Kumlinge, Kökar, Sottunga, Föglö

En rådgivande invånarenkät hos befolkningen i Ängö, Bussö, Järsö, Nåtö, Granholm, Slättholm genomförs som en del av reformen.

Se hela presskonferensen på bambuser

Den 25 september 2017 beslutade minister Nina Fellman att arbetet med kommunreformen skulle föras vidare till lagberedningen. Avsikten är att Ålands lagting till våren 2018 ska få två lagförslag till behandling, ett förslag om en ny kommunindelningslag, samt ett förslag om en reviderad kommunstrukturlag. Arbetet med de frivilliga samgångsinitiativen pågår med stöd av gällande lagstiftning. Samtidigt upphandlar landskapsregeringen utredningar för att förverkliga de nya kommunerna.

Publicerad 23.10.2017
Uppdaterad 2.5.2019