Informationsmöte om kommunindelningsutredningen

Kommunindelningsutredarna har hållit allmänna invånarmöten i kommunerna under hösten för att presentera utgångspunkterna för utredningen och för att lyssna på synpunkter. Vad fungerar bra i kommunen? Vilka utvecklingsbehov finns i kommunen? Vilka förhoppningar och rädslor väcker en kommunsammanslagning?

Samtliga möten har redan hållits. Presentationer från mötena finns som bilagor.

 

Publicerad 19.11.2018
Uppdaterad 13.12.2018