Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Informationsmöte om kommunindelningsutredningen

Kommunindelningsutredarna har hållit allmänna invånarmöten i kommunerna under hösten för att presentera utgångspunkterna för utredningen och för att lyssna på synpunkter. Vad fungerar bra i kommunen? Vilka utvecklingsbehov finns i kommunen? Vilka förhoppningar och rädslor väcker en kommunsammanslagning?

Samtliga möten har redan hållits. Presentationer från mötena finns som bilagor.

 

Publicerad 19.11.2018 kl. 11:50
Uppdaterad 13.12.2018 kl. 15:28