Till barnomsorgspersonal

En jämställd eller ojämställd barnomsorgsverksamhet är inte något som någon annan  skapar utan alla är delaktiga. Att utveckla verksamheten så att den blir jämställd ingår i det pedagogiska uppdraget.

Landskapsregeringens handlingsplan Jämställd barnomsorg antogs i mars 2010. Detta gav barnomsorgspersonalen möjlighet att delta i projektet ”En jämställd barnomsorg” som leddes av Kajsa Svaleryd. Personalen har erbjudits utbildning, fått lära sig koppla ihop statistik, genusteori, de åländska jämställdhetsmålen med vad som sker på samlingen, i hallen och på vilan. De har fått lära sig att det inte handlar om att varje dagis ska tycka lika utan om att få varje pedagog att agera och att varje enskild vuxen gör skillnad.

Jämställdhetsarbete handlar om förändring av både attityder och av beteende.

Publicerad 21.1.2019
Uppdaterad 21.1.2019