Vad styr?

Det övergripande målet för jämställdhet på Åland är att kvinnor och män ska ha samma frihet och makt att forma samhället och sina egna liv och bidra till samhällets utveckling.

På Åland ska kvinnor och män, flickor och pojkar, ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Jämställdhet handlar om kön, makt, rättvisa, frihet och demokrati. På Åland utvecklas därför jämställdheten i vetskap om att det är positivt för hela samhället och alla medborgare.

Landskapsregeringens handlingsplan för integrering av genus- och jämställdhetsperspektivet i den åländska barnomsorgen, antagen den 16 mars 2010, finns som bilaga, se rutan Bilagor här intill.

Publicerad 21.1.2019
Uppdaterad 3.1.2020