Budget 2016 - 2019

Här kan du ta del av landskapsregeringens budget för åren 2016 - 2019.

Publicerad 28.10.2016
Uppdaterad 29.8.2019