Förslag till nytt landskapsandelssystem 2018

Landskapsregeringen har överlämnat lagförslaget om nytt landskapsandelssystem till lagtinget med syfte att implementera det nya systemet från 2018. Lagförslaget och presentationen från presskonferensen innehåller uppdaterade kalkyler. Dokumentationen finns i bilagorna.

Presskonferensen från den 31 maj kan ses i efterhand på landskapsregeringens bambuserkanal.

Förslaget till nytt landskapsandelssystem har varit på två remissrundor. Den första rundan genomfördes innan finansavdelningen överlämnade slutrapporten om lagförslaget till lagberedningen. Den andra rundan var inför att landskapsregerinen överlämnade lagförslaget till lagtinget. Allt underlag som tillhör remissversionen av lagförslaget och slutrapporten finns under respektive flik.

 

Publicerad 18.5.2016
Uppdaterad 31.5.2017