Remissversion - lagförslaget

Remisstiden för lagförslaget om ett nytt landskapsandelssystem gick ut den 9 maj 2017. Remissversionen av lagförslaget samt alla annan dokumentation finns bland bilagorna.

Information om remissversionen

Ett informationstillfälle om lagförslaget hölls den 19 april 2017 och kan ses i efterhand på landskapsregeringens bambuserkanal.

Publicerad 31.5.2017
Uppdaterad 31.5.2017