Justering av landskapsandelssystemet

Landskapsregeringen beslutade den 17 juni 2019 att skicka förslaget till justering av landskapsandelssystemet på remiss under perioden 17 juni till och med den 31 oktober 2019.

Förslag och beslut om remiss finns som bilagor.

Publicerad 18.6.2019
Uppdaterad 18.6.2019