Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

enklare regler

Enklare regler i skärgårdstrafiken

Landskapsregeringen har tagit fram förslag till bokningsregler i skärgårdstrafiken som är enklare att förstå. Du hittar förslagen bland bilagorna till höger!

Reglerna har delats upp i olika dokument utifrån kundgrupp och språket och strukturen har förenklats. Reglerna har delats upp i följande teman:

  • Villkor för lätta fordon
  • Villkor för årskort
  • Villkor för förtur och bokningsrätt
  • Villkor för tunga fordon

Nu vill landskapsregeringen höra vad allmänheten tycker om förslagen. Lämna dina fritt formulerade synpunkter på förslagen i svarsrutan nedan senast den 31 juli 2021.

  • Är våra förslag till omarbetade regler enklare att förstå än de bokningsregler som gäller nu?
  • Hur kan de göras ännu enklare?
  • Vad är bra och vad är dåligt med reglerna?

De gällande reglerna hittar du bland bilagorna.

Lämna dina synpunkter senast den 31 juli 2021. 
Synpunkter kan också lämnas genom vanligt brev till landskapsregeringen. Märk brevet ÅLR 2021/4034.
Synpunkter kan lämnas anonymt. 

Skriv dina synpunkter i textrutan. Du behöver inte uppge namn eller kontaktuppgifter om du inte vill.
Publicerad 19.5.2021 kl. 16:52
Uppdaterad 2.6.2021 kl. 12:59