Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Examensprov i yrkeskunnande för trafiktillstånd

För att få bedriva yrkesmässig trafik med buss eller lastbil krävs ett yrkestrafiktillstånd. Landskapsregeringen prövar om du är lämplig att få ett trafiktillstånd och driva trafikföretag genom ett kunskapsprov. Ett tillfälle att avlägga skriftligt prov i yrkeskunnande, i enlighet med artikel 8 förordning (EG) nr 1071/2009 samt 6b § LL(1976:33) om yrkesmässig trafik kommer att hållas 31.5.2019. Godkänt prov är nödvändigt för att beviljas tillstånd för buss eller godstrafik.

Provtillfälle

Provet kommer att hållas fredagen den 31.5.2019. Del 1 av provet hålls kl.  9-11 och del 2 hålls kl. 12-14.

Plats

Landskapsregeringens lokaler, Strandgatan 37 i Mariehamn. Anmäl din närvaro i receptionen på landskapsregeringen senast 15 minuter innan provet.

Provets innehåll

Delprov 1: Flervalsfrågor, totalt 60 frågor, 1 poäng per rätt besvarad fråga, maximalt 60 poäng. Provtiden är 120 minuter.

Delprov 2: Fallstudier, totalt 4 uppgifter med 20 flervalsfrågor, 3 poäng per rätt besvarad fråga, maximalt 60 poäng. Provtiden är 120 minuter.

Kravet för godkänt resultat på provet är ett genomsnitt av 60 procent (minst 72 poäng) av det totala antalet poäng i provets båda delar samt inte under 50 procent (minst 30 poäng) av det totala antalet poäng i någon av de separata delarna.

Anmälan

Anmälan till landskapsregeringen ska ske senast 24.05.2019 kl. 15.00. Anmälan ska ske till mailadressen: per.ringsby@regeringen.ax, ange namn och adress i anmälan.

Avgifter

Avgiften för kunskapsprovet är 80 euro.

Identifiering

Vid examenstillfället är det ett absolut krav att kunna identifiera sig med en godkänd och giltig id-handling.

Hjälpmedel

Du har rätt att använda miniräknare under provet. Det är inte tillåtet att ha med telefon eller annan liknande utrustning under provtillfället.

Vid ytterligare frågor kontakta Per Ringsby på telefon 018 25137.

Publicerad 10.5.2019 kl. 15:30
Uppdaterad 10.5.2019 kl. 15:33