Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

hållbar  kollektivtrafik, tillgängligt och  sammanhållet  Åland, attraktiva och effektiva resor
Vy över Järsövägen

Framtidens kollektivtrafik

Nytt förslag!

En Zon - Ett Pris

Landskapsregeringen har tagit fram ett nytt förslag på ett enhetligt system med en zon och ett pris, som ska gälla för hela Åland.  Tanken med förslaget är att systemet ska bli enklare att förstå och lättare att administrera.
Detta innebär att biljettpriset ändras med nya taxor och det sker även förändringar med det idag 26-zonsystemet som förvandlas till en enda zon.

Förslag på framtida biljettaxor

  • Nya gemensamma taxor enligt tabell
Nya gemensamma taxor enligt tabell
Nya gemensamma taxor enligt tabell
  • Tanken är att skapa ett system som är användarvänligt, lätt att administrera, billigt att åka buss och där passagerarna lockas till att köpa olika busskort framom engångsbiljetter. Därmed minskas antal zoner till EN.
  • Enligt förslaget blir priserna inte dyrare för någon förutom på engångsbiljetter i tätorten. Skaffar man rabattkort blir priset billigare även då(1,88 euro jämfört med 2,00 euro idag)
  • Giltighetstid om 2 timmar införs

Förändringen planeras att träda i kraft 1 januari 2022.

Landskapsregeringens förslag går nu ut på remiss till den 15 november 2021 kl.16:15

 

För mer information se underlaget under bilagor från vår pressträffen den 5 oktober 2021

 

 

Publicerad 14.6.2021 kl. 16:00
Uppdaterad 7.10.2021 kl. 15:14