Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

hållbar  kollektivtrafik, tillgängligt och  sammanhållet  Åland, attraktiva och effektiva resor
Vy över Järsövägen

Framtidens kollektivtrafik

Infrastrukturministern inbjuder till information och diskussion om den framtida kollektivtrafiken
Landskapsregeringen anordnar den 17 juni ett informations- och diskussionstillfälle om den framtida kollektivtrafiken för tätorten Jomala-Mariehamn-Järsö.
Vi har utarbetat ett förslag för en kollektivtrafik för Mariehamn och de tätbebyggda områdena i södra Jomala samt Järsö.
Vi vill nu gå ut och berätta mera om förslaget för befolkningen i dessa områden och höra deras förslag på hur trafiken kan göras så attraktiv och kostnadseffektiv som möjligt, 
Informations- och diskussionstillfället ordnas den 17 juni kl 19.00 i lagtingets auditorium, under förutsättning att restriktionerna tillåter.

Vi vill gärna ha dina synpunkter och frågor!

Lämna dina synpunkter senast den 31 juli 2021. 

Synpunkter kan lämnas anonymt. 

Skriv dina synpunkter i textrutan. Synpunkter kan lämnas anonymt. 
Publicerad 14.6.2021 kl. 16:00
Uppdaterad 18.6.2021 kl. 10:28