Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Röda granitklippor och havshorisont

Hållbar utveckling

Landskapsregeringen bedriver ett proaktivt sektoröverskridande utvecklings- och hållbarhetsarbete. Bakgrunden till utvecklings- och hållbarhetsarbetet är lagtingets och landskapsregeringens gemensamma strävan om ett bärkraftigt och hållbart Åland senast 2051.

Nätverket bärkraft.ax, som är öppet för deltagande av aktörer i alla samhällssektorer och alla människor som aktivt vill bidra till ett bärkraftigt och hållbart Åland, utgör navet för det åländska utvecklings- och hållbarhetsarbetet. Besök bärkraft.ax webbplats eller Facebook-sida för att gå med i nätverket.

Webbplatsen bärkraft.ax

Nätverkets Facebook-sida

I nätverket ingår utvecklings- och hållbarhetsrådet, som har till uppdrag att stöda nätverket och processens långsiktighet och förankring.

Fyra internationellt använda hållbarhetsprinciper och FN:s 17 globala hållbara utvecklingsmål (Agenda 2030) utgör ramverk för inriktningen av utvecklings- och hållbarhetsarbetet.

Publicerad 11.5.2015 kl. 10:05
Uppdaterad 18.1.2022 kl. 16:09