Röda granitklippor och havshorisont

Hållbar utveckling

Landskapsregeringen bedriver ett proaktivt sektoröverskridande utvecklings- och hållbarhetsarbete. Bakgrunden till utvecklings- och hållbarhetsarbetet är lagtingets och landskapsregeringens gemensamma strävan om ett bärkraftigt och hållbart Åland senast 2051.

Nätverket bärkraft.ax, som är öppet för deltagande av aktörer i alla samhällssektorer och alla människor som aktivt vill bidra till ett bärkraftigt och hållbart Åland, utgör navet för det åländska utvecklings- och hållbarhetsarbetet. Besök bärkraft.ax webbplats eller Facebook-sida för att gå med i nätverket.

Webbplatsen bärkraft.ax

Nätverkets Facebook-sida

I nätverket ingår utvecklings- och hållbarhetsrådet, som har till uppdrag att stöda nätverket och processens långsiktighet och förankring.

Fyra internationellt använda hållbarhetsprinciper och FN:s 17 globala hållbara utvecklingsmål (Agenda 2030) utgör ramverk för inriktningen av utvecklings- och hållbarhetsarbetet.