Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Barnomsorg

Det är en laglig rättighet till barnomsorg i den omfattning man har behov av för alla vårdnadshavare som är skrivna på Åland och som arbetar, studerar eller står till arbetsmarknadens förfogande.

Barnomsorgen ordnas av kommunen och finns i formerna daghemsverksamhet, fritidsverksamhet eller lekverksamhet. Daghemsverksamheten bedrivs i daghem, familjedaghem av familjedagvårdare och i gruppfamiljedaghem.

Om du har frågor om barnomsorgen för ditt barn ska du vända dig till socialkansliet/barnomsorgskansliet i din hemkommun.

Överföring från barnomsorg till skola

En enkätundersökning utfördes i december 2015 på uppdrag av Ålands landskapsregering med syfte att kartlägga hur barnomsorgen, förskolan, nybörjarundervisningen och föräldrarna upplevde observationsmaterialet Axet, överföringssamtalet och skolberedskapsobservationen i användning. Materialet används från tre års ålder ända till överföringen till nybörjarundervisningen i grundskolan.

Utvärdering av uppföljningsmaterialet "Att bygga en brygga", som används för en bra och strukturerad överföring av barn från barnomsorg till skola, hittar du som bilaga här intill.

Hemvårdsstöd

Den 1.1 2016 upphör den gamla hemvårdsstödslagen att gälla och en ny lag träder i kraft, landskapslagen (2015:68) om hemvårdsstöd, som reglerar rätten till kommunernas hemvårdsstöd (se bilaga).

Lagen innehåller en förhöjning av hemvårdsstödets grund- och tilläggsbelopp, ett nytt så kallat utökat hemvårdsstöd, inkomstgränsen för rätt till den inkomstbaserade tilläggsdelen höjs, ett nytt stöd för syskon och det tidigare så kallade flerbarnstillägget döps om till hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer.

För de vårdnadshavare som hemvårdsstöd är aktuellt för och som önskar veta mer om hur stödet påverkar dem ska vända sig till sin hemkommun som betalar ut stödet.

Lagstiftning och styrdokument

Landskapsregeringen ansvarar för lagstiftning om barnomsorg och för de styrdokument som styr innehållet i barnomsorgen i kommunerna. Se bilaga, Grunder för förundervisningen.

Landskapsregeringen ansvarar för lagstiftning om hemvårdsstöd.

Publicerad 18.5.2015 kl. 13:23
Uppdaterad 7.6.2019 kl. 11:33