EU:s funktionshindersstrategi

Huvudmålsättningen för EU:s funktionshindersstrategi är att öka funktionsmöjligheterna för personer med funktionsnedsättning.

EU:s funktionshinderskort

EU:s Funktionshinderkort tas i bruk år 2018. Funktionshinderkortet är avsett för personer som behöver extra stöd för att jämlikt och aktivt kunna delta i samhället. Se infofolder här intill under Bilagor.

Läs mer om funktionshinderskortet på Funktionhinderskortets webbplats

Publicerad 19.5.2015
Uppdaterad 9.5.2018