Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Rådet för personer med funktionsnedsättning för landskapet Åland

Rådet för personer med funktionsnedsättning för landskapet Åland är ett råd som tillsätts av landskapsregeringen i enlighet med13 § Lag om service och stöd på grund av handikapp (FFS1987/380), tillämplig i landskapet Åland genom landskapslag (ÅFS 2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lag om service och stöd på grund av handikapp.

Rådet fungerar som koordineringsmekanism gällande implementering, uppföljningsmekanism och rapportering av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning för att underlätta därtill relaterad verksamhet inom olika sektorer och på olika plan.

Rådet består av representanter för handikapporganisationer, Ålands landskapsregering, Ålands hälso- och sjukvård, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, Ålands kommunförbund och Mariehamns stad på en mandattid om två år.

Som bilaga hittar du reglementet för Rådet för personer med funktionsnedsättning för landskapet Åland, antaget av Ålands landskapsregering den 29 november 2016 och rådets sammansättning för perioden 17.3.2017 - 31.12.2019.

Publicerad 13.12.2016 kl. 11:58
Uppdaterad 15.2.2019 kl. 11:07