Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Hämta markeringsremsor

Var kan jag få tag i remsor?

Viltmarkeringsremsorna finns att hämta hos Fordonsmyndigheten. Remsan är gratis. 

Märk ut olycksplatsen

Markeringsremsan förvaras i bilen och används vid inträffad viltolycka för att markera olycksplatsen. Det är en skyldighet och ytterst viktigt att olycksplatsen där viltolyckan har inträffat märks ut.  Lämpligtvis gör man det med viltmarkeringsremsan och så noggrant och synligt som möjligt. Detta för att den eftersöksjägare med hund som har kallats ut för att söka efter det skadade djuret inte ska behöva vistas på och intill trafikerad väg längre än nödvändigt och dessutom snabbt kunna inleda eftersöket så att det skadade djuret inte behöver lida i onödan.

Ett viktigt budskap till dig som är trafikant

När du som trafikant kommer till en viltolycksplats så SÄNK farten och tänk på att det finns hundförare och hund som arbetar på och invid vägen. För dem är vägen en tillfällig arbetsplats med uppdrag att spåra och avliva det trafikskadade viltet.

Publicerad 15.1.2019 kl. 16:43
Uppdaterad 28.2.2020 kl. 14:11