Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Havsplan för Åland

Den åländska havsplanen antogs 18.3.2021.

I havsplanen definieras energiområden som är lämpliga för etablering av havsbaserad vindkraft. 
Fastställandet av dessa områden har beaktat flera olika faktorer. Havsplanen är dock inte juridisk bindande.

Energiområdenas totala areal uppgår till ca 1 000 km2.

Kartan illustrerar energiområdena och även kommungränserna.

De definierade energiområdena har utrymme för upp till 500 vindkraftsturbiner.

Vindkraftsturbinernas nominella effekt ~12 MW, eventuellt upp till 20 MW inom några år.

Nominell total energieffektpotential ~6 GW.

Årlig energiproduktion ~30 TWh (~45 % av Finlands totala elproduktion 2019).

De norra havsområdenas potential

  • Stor potential för lukrativa arrendeavtal om investeringar i grundläggande utredningar och undersökningar görs
  • Etablering av elkabelanslutning(ar) Finland-Sverige, eventuellt även till Åland
  • Transiteringsmöjligheten bidrar stort till den nordiska elenergimarknaden
  • Etablering av infrastruktur (t.ex. hamn) och eventuellt vätgasproduktion offshore eller på norra Åland med pipeline till förbrukningsställen
Publicerad 3.9.2021 kl. 13:50
Uppdaterad 3.9.2021 kl. 13:59