Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Åva färjfäste
Åva färjfäste

Nytt färjfäste Åva

Kontrakt tecknat för färjfästen på Åva och Jurmo

Fredagen den 20 augusti har Ålands landskapsregering tecknat avtal med Eriksson Bygg Ab för entreprenaden gällande förnyande av färjfästena på Åva och Jurmo i Brändö kommun.

 

Om projektet

Med anledning av att fartyg och färjfästen i skärgårdstrafiken är i behov av förnyelse behöver Åva färjfäste genomgå en större ombyggnad. 

Syftet med projektet är att få de ålderstigna färjfästena anpassade till framtidens fartyg och göra dem säkra vid lastning och lossning av fartygen. Lasterna som tillåts på vägarna har ökat och färjfästena är idag inte anpassade för den trafik som trafikerar dem. Speciellt vid hög- och lågvatten är risken stor för person- och fordonsskador. Genom att inleda förnyande av färjfästena på linjen skulle dessa risker byggas bort. Konstruktionerna i färjfästet i Osnäs har dömts ut och NTM centralen projekterar ett nytt färjfäste. Färjfästena på linjen Åva – Osnäs förbereds till att vara av typen samverkande färjfäste, där fartyg och landklaff är kopplade vid lastning och lossning. 

Hamnen på Åva trafikeras idag av två fartyg. M/S Viggen trafikerar färjepasset till Osnäs på den finska sidan om Skiftet och M/S Doppingen trafikerar till ön Jurmo. Hamnen har två färjelägen på grund av att hamnen trafikeras av två fartyg och fartygen ligger ofta i hamn samtidigt. 

 

 

 

Publicerad 7.12.2020 kl. 10:25
Uppdaterad 24.8.2021 kl. 12:24