Nybyggnad av avfartsfil och rondell i Godby centrum

Nu börjar Ålands landskapsregering bygga en cirkulationsplats (rondell) i korsningsområdet  mellan Getavägen, Godbyvägen och von Knorringsvägen i Godby samt en avfartsfil från Sundsvägen till Getavägen. 
Information om projektet 
Avsikten med åtgärderna är att förbättra trafiksäkerheten och trafikmiljön. Genom att bygga om korsningen till en rondell i korsningsområdet skapas en lugnare trafikrytm. 
Genom att bygga en avfartsfil mot Godby centrum förbättras trafikflödet mot Mariehamn och även mot Godby centrum och norrut vidare mot Geta.  

Vad händer just nu?

Torsdag den 23/3 2023 öppnar vi för trafik mellan Ämnäs och Färjsundet

Trafikinformation -Godby, Finströms kommun

 • Del av Sundsvägen och Nya Godbyvägen mellan Färjsundet och Ämnäs öppnar för trafik,
  torsdag den 23 mars.
 • Del av Getavägen kommer fortsättningsvis att vara avstängd på grund av arbete med vägen.
 • Trafik till och från Godby samt Geta sker fortsättningsvis via Godbyvägen och von Knorringvägen.
 • Hastigheten är sänkt inom entreprenadområdet.
 • Följ anvisningar och vägmärken längs sträckan.
 • Vi informerar fortlöpande om trafikomledningar och eventuella avstängningar.
Måndagen den 23/1 Sänker vi hastigheten till 30 km/h i Godby centrum

Hastighetssänkning vid rondellen i Godby centrum 

 • Från och med 23 januari sänker vi hastigheten till 30 km/h vid rondellen i Godby. 
 • Följ trafikanvisning och vägmärken på platsen. 
 • Ålands landskapsregering uppmanar alla att köra försiktigt och ta hänsyn till de som arbetar på vägen och medtrafikanter. 

För mer information läs våra Trafikmeddelanden (pdf) under bilagor.

Bakgrund och syfte

Avsikten med bägge åtgärderna är att förbättra trafiksäkerheten och skapa förutsättningar för tillväxt på norra Åland. Genom att bygga om korsningen till en rondell och samtidigt sänka hastigheten i korsningsområdet skapas en lugnare trafikrytm.

Byggandet av avfart in till Godby centrum medför att trafikflödet mot Mariehamn inte längre påverkas av trafikflödet till Godby centrum/Geta.
Genom dessa åtgärder förväntas trafiksäkerheten öka väsentligt i centrala Godby och förbifart Godby.

Tidplan

Entreprenaden pågår mellan januari 2023 - juni 2024.