M/S Ejdern i Sottunga

Nytt färjfäste Sottunga

Om projektet

Med anledning av att fartyg och färjfästen i skärgårdstrafiken är föråldrade och i behov av förnyelse, så pågår ett projekt där färjfästena byggs om och standardiseras. Vi gör detta för att kunna förnya fartygen i vår skärgårdsflotta.
Sottunga färjfäste är byggt ca 1970 och är i behov av ombyggnad för att M/S Viggen ska kunna börja trafikera den södra linjen. Under tiden som färjfästet förnyas kommer ett tillfälligt färjfäste att byggas öster om den gamla kajen. Det tillfälliga färjfästet kommer att byggas så att M/S Viggen kan börja trafikera södra linjen från hösten 2023. 

Vy över hamnen i Sottunga
Vy över hamnen i Sottunga

Vad händer just nu?

Ålands landskapsregering har tecknat kontrakt med Eriksson Bygg Ab för ombyggnad av Sottunga färjfäste.
Arbetet inleds i början av mars 2023 med förberedelser och byggande av ett tillfälligt färjfäste, som kommer att användas under tiden som ombyggnadsarbetet pågår. I avtalet med entreprenören är det överenskommet att bränslepumparna i hamnen alltid ska vara tillgängliga.

Just nu pågår även upphandling gällande muddringen av farleden in till Sottunga från väster. Anbuden beräknas komma in under våren och arbetet beräknas påbörjas i oktober 2023. Mer information om muddringen kommer att ges under sommaren.

Målsättning

  • Färjfästet förnyas så nya fartyg kan börja trafikera linjen. 
  • Det nya färjfästet byggs för att göra lastningen och lossningen säker, speciellt vid hög - och lågvatten.

Tidplan

  • Det tillfälliga färjfästet kommer att byggas under perioden mars till maj 2023.
  • Under sommaren kommer arbetena att ta en paus mellan 1/6 - 9/8 2023.
  • Trafiken kommer att flyttas till det tillfälliga färjfästet i mitten av augusti i samband med att ombyggnaden av det befintliga färjfästet startar.
  • Arbetet med det nya färjfästet beräknas vara klart i mars 2024 och trafiken kan då flyttas över till det nya färjfästet.
  • Hela entreprenaden beräknas vara klar våren 2024.  

Hur påverkar det mig?

  • För att minimera störningar under tiden som ombyggnaden  sker, kommer det att byggas ett tillfälligt färjfäste.
  • För att minimera störningarna i gästhamnens verksamhet, tar byggnadsarbetet paus under perioden 1/6 – 9/8 2023.