Nybyggnad av avfartsfil och rondell i Godby centrum

Nu börjar Ålands landskapsregering bygga en cirkulationsplats (rondell) i korsningsområdet  mellan Getavägen, Godbyvägen och von Knorringsvägen i Godby samt en avfartsfil från Sundsvägen till Getavägen. 
Information om projektet 
Avsikten med åtgärderna är att förbättra trafiksäkerheten och trafikmiljön. Genom att bygga om korsningen till en rondell i korsningsområdet skapas en lugnare trafikrytm. 
Genom att bygga en avfartsfil mot Godby centrum förbättras trafikflödet mot Mariehamn och även mot Godby centrum och norrut vidare mot Geta.  

Bakgrund och syfte

Avsikten med bägge åtgärderna är att förbättra trafiksäkerheten och skapa förutsättningar för tillväxt på norra Åland. Genom att bygga om korsningen till en rondell och samtidigt sänka hastigheten i korsningsområdet skapas en lugnare trafikrytm.

Byggandet av avfart in till Godby centrum medför att trafikflödet mot Mariehamn inte längre påverkas av trafikflödet till Godby centrum/Geta.
Genom dessa åtgärder förväntas trafiksäkerheten öka väsentligt i centrala Godby och förbifart Godby.

Tidplan

Entreprenaden pågår mellan januari 2023 - juni 2024.