Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nya Marsundsbron med den gamla bron i bakgrunden
Nya Marsundsbron med den gamla bron i bakgrunden

Rivning av gamla Marsundsbron

Nu startar vi arbetet med att riva den gamla bron över Marsund i Hammarlands kommun, längs landsväg 1.
Den gamla bron stod färdig 1959 och var i bruk tills den nya bron blev färdigställd 2001. Nu behöver den gamla bron rivas då den inte fyller någon funktion och innan den blir en säkerhetsrisk. Under tiden som rivningsarbetet pågår kommer inte trafiken att påverkas då det är den gamla bron som ska rivas. Farleden kommer att stängas av för båttrafik.

Vad händer just nu?

 • Vad? Den gamla bron över Marsunds i Hammarlands kommun ska rivas.
 • Varför? Den nya bron byggdes 2001, och den gamla bron blev då kvar och utgör idag en säkerhetsrisk
 • Tid? Påbörjas under januari månad och pågår till den 29 maj 2020.
 • Hur påverkar det mig?
  -Som trafikant påverkas du inte då vi endast river den gamla bron som ej är i bruk idag.
  -Vid rivning förekommer bullrande arbete. Ålands landskapsregering gör allt för att minska störningar och arbetet kommer därför att ske vardagar 07-19:00.
 • Hur påverkar det farleden under Marsundsbron?
  Farleden stängs av för båttrafik 7 januari till 30 april 2020. Avstängningen behövs för att säkerställa arbetssäkerheten för entreprenören och säkerheten för allmänheten.
 • Sänkt hastighet till 50 km/h.
  Under entreprenadtiden kommer vi att sänka hastigheten till 50 km/h på en sträcka av ca 750 m.

 

Tack för att du sänker hastigheten och visar hänsyn vid vägarbetet.

 

Löpande information om våra vägprojekt kan hittas på
www.kartor.ax

 

Publicerad 18.12.2019 kl. 12:44
Uppdaterad 14.2.2020 kl. 13:19