Färskvarutransporter

Landskapsregeringen understöder färskvarutransporter till skärgården och mjölktransport från skärgården med fyra olika transportlinjer. På transportbyrån ser vi som beställare bl.a. att entreprenören (Miro-Transport Ab) sköter om varutransporterna avtalsenligt samt att trafiken i sin helhet löper smidigt och professionellt.

Den samhällstödda trafiken startade i januari 2014 och utsträcker sig med Miro-Transport Ab  som entreprenör till 31.12.2017. Entreprenören ansvarar för varutransporter till och från den åländska skärgården på samtliga fyra separata linjer;

Linje 1 – Kökars kombinerade mjölk- och färskvarubil

Linje 2 – Sottunga tankbil för mjölk

Linje 3 – Brändö-Kumlinge färskvarubil

Linje 4 – Färskvarutransporter från fasta Åland och Åbo till skärgården

Publicerad 6.5.2015
Uppdaterad 30.5.2017