Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

FLEXe demo-projektets koppling till energi- och klimatstrategin

FLEXe demo-projektet

Projektet drivs av det finländska utvecklingsföretaget CLIC Innovation och syftar till att göra Åland till en testplattform för smarta elnät med 100 % förnyelsebar elproduktion. CLIC Innovation ägs av finländska företag och målsättningen är att ta tillvara företagens intresse för utveckling. På Åland deltar de åländska energibolagen och landskapsregeringen i projektet.

Smarta elnät baserar sig på att el används då tillgången är stor och användningen minskar när el är en bristvara. I det framtida elnätet kommer produktionen till större del från väderberoende produktionsformer så som vindkraft och solenergi. I ett väderberoende elnät blir lagringskapacitet och nya förbrukningsmönster viktigare för att balansera tillgång och efterfrågan.

Publicerad 19.4.2018 kl. 14:29
Uppdaterad 20.4.2018 kl. 17:12