FLEXe demo-projektets koppling till energi- och klimatstrategin

FLEXe demo-projektet

Projektet drivs av det finländska utvecklingsföretaget CLIC Innovation och syftar till att göra Åland till en testplattform för smarta elnät med 100 % förnyelsebar elproduktion. CLIC Innovation ägs av finländska företag och målsättningen är att ta tillvara företagens intresse för utveckling. På Åland deltar de åländska energibolagen och landskapsregeringen i projektet.

Smarta elnät baserar sig på att el används då tillgången är stor och användningen minskar när el är en bristvara. I det framtida elnätet kommer produktionen till större del från väderberoende produktionsformer så som vindkraft och solenergi. I ett väderberoende elnät blir lagringskapacitet och nya förbrukningsmönster viktigare för att balansera tillgång och efterfrågan.

Publicerad 19.4.2018
Uppdaterad 20.4.2018