Befälsutbildning 10.10.2017

Befälsutbildning del 2 – ledning av oljeskyddsinsatser

I enlighet med oljeskyddsplanen organiserades en befälsutbildning i ledning av oljebekämpning. Utbildare Juha Virto, Räddningschef i Egentliga Finland.

Publicerad 3.11.2017
Uppdaterad 3.11.2017