BORIS grundkurs 5.6.2017

Måndagen den 5.6.2017 fick oljebekämpningsmyndigheterna på Åland gå en grundkurs i BORIS-lägesbildssystemet. BORIS är ett geografiskt informationssystem avsett för oljebekämpningsmyndigheterna, Meteorologiska institutet och VTS-myndigheten. BORIS används t.ex. till bekämpningsplaner och för oljans spridningsprognoser. BORIS-systemet upprätthålls av Finlands miljöcentral.

Publicerad 6.6.2017
Uppdaterad 7.6.2017