Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

BORIS grundkurs 5.6.2017

Måndagen den 5.6.2017 fick oljebekämpningsmyndigheterna på Åland gå en grundkurs i BORIS-lägesbildssystemet. BORIS är ett geografiskt informationssystem avsett för oljebekämpningsmyndigheterna, Meteorologiska institutet och VTS-myndigheten. BORIS används t.ex. till bekämpningsplaner och för oljans spridningsprognoser. BORIS-systemet upprätthålls av Finlands miljöcentral.

Publicerad 6.6.2017 kl. 16:02
Uppdaterad 7.6.2017 kl. 12:40