2 x 200 meter havslänsor sammankopplade med vajer

Oljeskyddsövning 15.10.2015

Niklas Karlman och Julia Westerberg från Ålands landskaps-regering, Dag Lindholm från Ålands Sjöräddningssällskap och Yngve Landström från Mariehamns Räddningsverk deltog som observatörer på en oljeskyddsövning 15 oktober 2015. Övningen arrangerades av Finlands Miljöcentral och genomfördes av Gränsbevakningen i Pärnäs, Nagu.

Metoden som övades var notdragning av oljelänsor. 2 x 200 meter havslänsor bogseras mellan två båtar medan en uppsamlande båt kör bakom länsorna och tar upp oljan som leds igenom en öppning mellan länsorna. Att samla upp olja ute på havet kostar en bråkdel av saneringen av stränder.

Publicerad 23.10.2015
Uppdaterad 23.10.2015