Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

 2 x 200 meter havslänsor sammankopplade med vajer

Oljeskyddsövning 15.10.2015

Niklas Karlman och Julia Westerberg från Ålands landskaps-regering, Dag Lindholm från Ålands Sjöräddningssällskap och Yngve Landström från Mariehamns Räddningsverk deltog som observatörer på en oljeskyddsövning 15 oktober 2015. Övningen arrangerades av Finlands Miljöcentral och genomfördes av Gränsbevakningen i Pärnäs, Nagu.

Metoden som övades var notdragning av oljelänsor. 2 x 200 meter havslänsor bogseras mellan två båtar medan en uppsamlande båt kör bakom länsorna och tar upp oljan som leds igenom en öppning mellan länsorna. Att samla upp olja ute på havet kostar en bråkdel av saneringen av stränder.

Publicerad 23.10.2015 kl. 10:36
Uppdaterad 23.10.2015 kl. 13:03