Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Samverkansavtal 2.11.2015

Ålands landskapsregering, Mariehamns Räddningsverk och Räddningsområde Ålands landskommuner har den 2.11.2015 ingått ett avtal om samverkan i frågor som rör oljeskadebekämpning på Åland.

Genom avtalet är de kommunala räddningsmyndigheterna även oljeskademyndigheter och får utökade befogenheter att vidta åtgärder i samband med oljeskadebekämpningen. Beredskapen blir bättre i och med att det nu finns räddningsledarjour dygnet runt även för oljeskador.

Publicerad 16.11.2015 kl. 09:11
Uppdaterad 16.11.2015 kl. 09:12