Samverkansavtal 2.11.2015

Ålands landskapsregering, Mariehamns Räddningsverk och Räddningsområde Ålands landskommuner har den 2.11.2015 ingått ett avtal om samverkan i frågor som rör oljeskadebekämpning på Åland.

Genom avtalet är de kommunala räddningsmyndigheterna även oljeskademyndigheter och får utökade befogenheter att vidta åtgärder i samband med oljeskadebekämpningen. Beredskapen blir bättre i och med att det nu finns räddningsledarjour dygnet runt även för oljeskador.

Publicerad 16.11.2015
Uppdaterad 16.11.2015