Samhällsplanering och byggande

Samhällsplanering

Landskapsregeringen utövar den allmänna tillsynen över kommunernas planläggning, samt bistår kommunerna i deras planläggning. Landskapsregeringen ger även utlåtande över kommunernas detalj- och generalplaner.

Landskapsregeringen kan vid behov fatta beslut om markanvändning för viktiga samhällsfunktioner såsom trafiknät, hamnar, flygfält, energiproduktion, energiöverföring och avfallshantering.

Landskapsregeringen har fattat beslut om vilka planbeteckningar som ska användas på Åland vid planläggning. Du hittar ytterligare information i bilagorna.

Under åren 2014-2017 driver landskapsregeringen ett utvecklingsarbete som syftar till att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för Åland med fokus på samhällsplanering, tillväxt, ökad skattekraft och en hållbar utveckling.

 

Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 25.5.2015